PRIVJESCI

  • Privjesci kao suveniri
  • Promotivni privjesci

Privjesci....


Privjesci iz naše radionice izrađuje se u materijalima kao što su: metal, plastika, drvo i dr.

Tehnike koje se koriste za njihovu izradu su: kovanje, livenje i graviranje